Money Back: ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡದೇ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ ವಜಾ!

Loan Return: ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀರ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಾಸ್​ ಕೊಡದೇ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಾಕಿ ಫುಲ್​ ವಾಪಾಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ.

First published: