Daily Horoscope: ಈ ಭಾನುವಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಂತೆ, ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಫಲಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ

ಭಾನುವಾರ ಭಾನು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಧನುರ್ಮಾಸದ ಈ ಭಾನುವಾರ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಫಲ ಏನಿದೆ, ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: