Astrology: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ: ಹಣವೋ ಹಣ

Astrology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದಶಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

First published: