Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

Astrology: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು.

First published:

 • 19

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.12 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 29

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  ಗುರು ಗ್ರಹವು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 39

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಶುಕ್ರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 12 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 49

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  ಗುರು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

  MORE
  GALLERIES

 • 59

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಿಂದ 12 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪಾಪಕರ್ತರಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 3 ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 69

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಶುಕ್ರ-ಗುರು ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಕೇತು ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೂ ಅಶುಭ.

  MORE
  GALLERIES

 • 79

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶುಕ್ರ-ಗುರು ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 89

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ-ಗುರು ಸಂಯೋಜನೆಯು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 99

  Guru-Shukra: 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ

  (Disclaimer: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದ ವರದಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಡೆದು ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

  MORE
  GALLERIES