Astrology: 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ, ನಿಮಗಿಂತ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲ

Guru Jupiter Entry: 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ನಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: