Lakshmi Worship: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುವ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ

First published: