Gem Astrology: ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು

Gem Astrology: ನೀಲಮಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖ ಎರಡು ಇರಲಿದೆ. ನೀಲಮಣಿ ದುಬಾರಿ ರತ್ನ.

First published: