Ganesh Chaturthi 2022: ಇಲಿ ಗಣೇಶನ ವಾಹನವಾದ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Ganesh Chaturthi 2022: ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಣಪತಿ ಪುಟ್ಟ ಇಲಿಯನ್ನು ಏಕೆ ವಾಹನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. ಇಲಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಭಾರ ಹೊರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತಾ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ

First published: