Ugadi 2022: ನೋಟದಿಂದ ಊಟದವರೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೀಗಿರಲಿ!

ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ (Ugadi) ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಯುಗಾದಿ ಎಂಬ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಇದರ ಅರ್ಥ.

First published: