Feng Shui Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಫುಲ್​ಸ್ಟಾಪ್​!

Feng Shui Tips for Your Home: ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: