Feng Shui Tips: ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚೀನೀ ವಾಸ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಕು

Feng Shui Tips: ಚೀನೀ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ (china vastu) ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ (Feng shui tips), ಮನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Positive energy) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಂತರ ಐದು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

First published: