Feng Shui: ಫೆಂಗ್ ಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಅನೇಕ ಬೀದಿ, ಮಂದಿರ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್​ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೀನಿ ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: