Eclipse: 2023ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

2023ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

First published: