Vishnu Sahasranamam: ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದುವವರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇ ಬೇಕು

ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೆ ಬೇಕು.

First published: