Navaratri 2022: ದುರ್ಗೆಯ 8 ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: