Zodiac Signs: 2022ರಲ್ಲಿ ಶತಮೂರ್ಖರಂತೆ ವರ್ತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಹ , ರಾಶಿಚಕ್ರದ (Zodiac signs) ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಖರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನಡುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 2022 ರ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

First published: