Shukra Gochara: ಈ ರಾಶಿಯವರಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಹಣ, ಗೌರವ ಎಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ

Zodiac Signs: ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರವು ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

First published: