Shani Effect: 2023ರ ನಂತರ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ

Shani Effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: