Astrology: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 124 ದಿನಗಳೂ ಅದೃಷ್ಟ; ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Zodiac Signs: ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ರಾಹುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.

First published: