Chanakya Niti: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ; ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ (Chanakya) ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಸಮಾಜ, ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

First published: