Mahalaya Amavasya 2022: ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ; ಪಿತೃ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ

Mahalaya Amavasya 2022 : ಪೂರ್ವಜರ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

First published: