Shani Dev: ಶನಿವಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ

Saturday Rituals: ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಾರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: