Astrology: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಆಹಾರ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಶುಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: