Tulasi plant Care: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ತುಳಸಿಯ ಆರೈಕೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

First published: