Numerology on December 16, 2022: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟ, ಅರ್ಧ ದಿನ ಗೊಂದಲ! ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ

Numerology on December 16, 2022: ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಆಮ್ಟೆ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹರ್ಷದೀಪ್ ಕೌರ್, ಆದುರ್ತಿ ಸುಬ್ಬಾ ರಾವ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಣೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಂತಾದ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗಿದೆ?

First published: