Numerology: ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೀಗನ್ನುತ್ತೆ

Numerology Suggestion: ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 9 ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಕೆಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಎರಡೂ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, ಆಗ ಸಿಗುವ ಅಂಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅಂಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಸ್ಟ್ 30ರ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ.

First published: