Crystal Tree: ಮನೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಹರಳಿನ ಮರಗಳು

ಬಹುತೇಕರ ಮನೆ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳಿನ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹರಳಿನ ಮರದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

First published: