Conch: ಶಂಖದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನೋಡಿ

Conch: ಶಂಖನಾದ ಕೇಳುವಾಗ ಕಂಪನದ ಅನುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಶಂಖ ಊದಿದಾಗ ಓಂಕಾರ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

First published: