Vedic Astrology: ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೇ ರಾಜ, ನೀವೇ ರಾಣಿ!

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕಲರ್ ಕಲರ್​ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ, ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು ಎಂಬುದು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

First published: