Study Vastu: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ

Childrens Study:ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರದ್ದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳ ಓದುವ ಕೋಣೆಯ ವಾಸ್ತುವಾಗಿದೆ (Vastu).

First published: