Guru Raghavendra Swamy: ರಾಯರ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ

ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ (Mantralaya Raghavendra swamy) ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದವರಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮೂಲ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬಂದರೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

First published: