Chanakya Niti: ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ನೀತಿಗಳು

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

First published: