Chanakya Niti: ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದ್ರೆ ಇದಂತೆ

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಚಾಣಕ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಸ್ತಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

First published: