Chanakya Niti: ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರುಗಳಂತೆ

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: