Chanakya Niti: ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಈ ಜನರು; ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಿ

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮವರಂತೆ ಇರುವ ಜನರು, ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ

First published: