Chanakya Niti: ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಿ-ತಪ್ಪಿ ಮರೆಯಬೇಡಿ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶತ್ರು (Enemy) ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಇದ್ದು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

First published: