Chanakya Niti: ಶತ್ರುವಿನಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತರ; ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಈ ಐದು ವಿಷಯ ಸದಾ ನೆನಪಿರಲಿ

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ (Chankya niti) ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ (Niti Shastra) ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ವಿವರಿಸಿದ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ

First published: