Chanakya Niti: ಸದಾ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ನೀತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು!

ಚಾಣಕ್ಯನ (Chanakya Niti) ಪ್ರಕಾರ, ಹಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲು ಹಣವೇ ಕಾರಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ

First published: