ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ (Champa Shashti) ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ (Kukke Subrahmanya)ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ಷಷ್ಠಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: