Shani Worship: ಶನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಶನಿವಾರದಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಶನಿದೇವನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶನಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

First published: