Budha Margi 2022: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಿಂದ ಬುಧ ಮಾರ್ಗಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ಬುಧ ಗ್ರಹ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಮಾರ್ಗಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ

First published: