Bhadrapada Amavasya: ಭಾದ್ರಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಇದೆ ಶಿವಯೋಗ; ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು

Bhadrapada Amavasya: ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾದ್ರಾಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.

First published: