Dream Catcher: ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಹಾಕಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ

Where To Hang Dream Catcher: ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್​ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಡೆ ಹಾಕಬಾರದು, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಹಾಕಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: