Astrology: ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್​ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ!

Astrology: ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ (Luck) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದಿನದಂದು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ (which colour Dress) ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: