Grah Gochar 2022: ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 15, 17, 24ರಂದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ಹಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

First published: