Zodiac Sign: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಗುಣ-ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿವರ

Aquarius zodiac sign: ರಾಶಿಚಕ್ರದ 11 ನೇ ರಾಶಿ ಕುಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಧನಿಷ್ಟದ ಅರ್ಧಭಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶತಭಿಷ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರದ ಅನ್ನು ಹಾದುಹೋದಾಗ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರು.

First published: