Sankashti Chaturthi 2022: ನಾಳೆ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ: ಈ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಯೋಗ

ಈಗ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನದ ವ್ರತ ಮುಗಿಯುವುದು.

First published: