Angarak Yoga: ಇನ್ನು 7 ದಿನ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಈ ಅಶುಭ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ; ಎಚ್ಚರ

7 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಅಶುಭ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮಂಗಳವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

First published: