Anant Chaturdashi 2022:14 ಅವತಾರದ ತೋರಿದ ವಿಷ್ಣು; ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಮಹತ್ವ ಇದು

ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನಂತ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತ್ ಎಂದರೆ ಆದಿ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: