Samudrika Shastra: ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಣರಂತೆ!

ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಾಲ್ಬೆರಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಊಹಿಸಬಹುದು.

First published: